hero

DISCLAIMER

GEBRUIK DISSPLAY ONLINE OP EIGEN RISICO

COPYRIGHT

  1. De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Dissplay Online, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

  2. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Dissplay Online.

PRIVACY

  1. Een cookie is een klein stukje informatie dat in de vorm van een bestand op uw computer maximaal 2 jaar wordt opgeslagen. Door middel van het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om cookies te weigeren of eerder te verwijderen. De cookies die Dissplay Online plaatst bevatten anonieme informatie en worden gebruikt voor het bijhouden van bezoekersgedrag binnen onze website (door middel van Google Analytics). Deze informatie gebruikt Dissplay Online om de online dienstverlening te verbeteren.

  2. Dissplay Online gebruikt gegevens over bezoekers van zijn websites niet om aanbiedingen van producten of diensten toe te sturen (direct marketing, e-mailspam e.d.). Dissplay Online stelt gegevens over bezoekers van zijn websites niet aan derden ter beschikking.

  3. Wanneer u voor onze website bent geïnterviewd of geciteerd en u na verloop van tijd een redelijk bezwaar heeft tegen voortgezette publicatie van de tekst met vermelding van uw naam en evt. foto dan zijn wij bereid het interview of citaat op uw verzoek te verwijderen.